Lagerarbetare - Lön

Sammanställningen i lönetabellen nedan visar en lagerarbetares genomsnittliga lön. Söker du lönestatistik för terminalarbetare, en arbetsledares lön på lager eller lön för truckförare? Läs mer på respektive sida.

Löneanspråk som lagerarbetare

I tabellen här nedanför hittar du en sammanställning av snittlönen för lagerarbetare vilket ger dig en aning om vad du kan ha för löneanspråk.

Vad tjänar en lagerarbetare?

En lagerarbetare har en genomsnittslön på 28600 kr. I lönetabellen nedan kan man ta del av de senaste årens löneutveckling för lagerarbetare.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 28,800 kr 26,600 kr 28,800 kr
Stockholm
Stockholm 28,800 kr 27,600 kr 28,900 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 28,900 kr 25,600 kr 29,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 28,800 kr 26,800 kr 28,900 kr
Sydsverige
Sydsverige 29,700 kr 24,600 kr 29,700 kr
Västsverige
Västsverige 28,300 kr 25,600 kr 28,300 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 28,400 kr 25,800 kr 28,400 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 26,800 kr 25,900 kr 26,800 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 29,700 kr 25,500 kr 29,900 kr

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Småland med öarna
Småland med öarna 28,600 kr 27,000 kr 28,600 kr
Sydsverige
Sydsverige 30,000 kr 24,800 kr 30,100 kr
Västsverige
Västsverige 28,400 kr 25,300 kr 28,400 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 29,000 kr 24,900 kr 29,000 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 26,700 kr 25,600 kr 26,700 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 28,100 kr 25,400 kr 28,100 kr
Riket
Riket 28,600 kr 25,700 kr 28,700 kr
Stockholm
Stockholm 28,800 kr 27,100 kr 28,800 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 28,300 kr 25,900 kr 28,300 kr

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 28,200 kr 25,500 kr 28,200 kr
Stockholm
Stockholm 28,400 kr 26,400 kr 28,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 28,000 kr 25,400 kr 28,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 27,300 kr 25,600 kr 27,300 kr
Sydsverige
Sydsverige 28,600 kr 24,900 kr 28,700 kr
Västsverige
Västsverige 28,200 kr 25,400 kr 28,300 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 29,400 kr 25,400 kr 29,400 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 26,400 kr 24,300 kr 26,500 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 27,900 kr 26,100 kr 27,900 kr

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 27,900 kr 25,100 kr 27,900 kr
Stockholm
Stockholm 27,300 kr 25,700 kr 27,300 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 28,500 kr 25,500 kr 28,600 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 28,800 kr 25,100 kr 28,900 kr
Sydsverige
Sydsverige 27,600 kr 24,900 kr 27,600 kr
Västsverige
Västsverige 27,700 kr 24,800 kr 27,700 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 27,800 kr 25,100 kr 27,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 25,900 kr 23,900 kr 26,000 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 26,500 kr 25,500 kr 26,500 kr

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 27,700 kr 24,400 kr 27,800 kr
Stockholm
Stockholm 28,000 kr 25,200 kr 28,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 27,300 kr 24,900 kr 27,300 kr
Västsverige
Västsverige 27,800 kr 24,100 kr 27,900 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 27,600 kr 24,600 kr 27,600 kr
Sydsverige
Sydsverige 28,200 kr 24,000 kr 28,300 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 25,500 kr 23,400 kr 25,600 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 28,000 kr 24,600 kr 28,000 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 27,400 kr 24,900 kr 27,600 kr

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 26,600 kr 24,100 kr 26,700 kr
Stockholm
Stockholm 26,300 kr 24,800 kr 26,300 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 26,300 kr 24,400 kr 26,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 27,000 kr 24,700 kr 27,100 kr
Sydsverige
Sydsverige 27,500 kr 23,600 kr 27,600 kr
Västsverige
Västsverige 26,500 kr 23,600 kr 26,600 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 26,200 kr 24,300 kr 26,200 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 27,200 kr 24,300 kr 27,300 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 25,800 kr 23,100 kr 25,900 kr

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 26,400 kr 23,700 kr 26,400 kr
Stockholm
Stockholm 26,400 kr 24,300 kr 26,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 26,700 kr 23,400 kr 26,800 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 26,200 kr 23,600 kr 26,300 kr
Sydsverige
Sydsverige 26,600 kr 23,800 kr 26,700 kr
Västsverige
Västsverige 26,000 kr 23,400 kr 26,100 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 26,900 kr 24,900 kr 26,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 24,900 kr 23,300 kr 25,000 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 25,900 kr 24,000 kr 26,000 kr